Kwok Nicholas Tze Yin

Image cannot be shown

Kwok Nicholas Tze Yin - Shau Kei Wan East Government Secondary School